Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

Kέντρο Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά,
Συγκρότημα Τσαλαπάτα,
Τ.Κ: 38334, Βόλος
+30 24210 06367
+30 24210 06487
 learning <at> uth.gr